RANT

55
MALE
ubbalake-b

Chek dis shi out B. we frum the P rebresentin' da PPB. dats Piru to da Bacoima Blood. wez ub in da lake rebbin da Blood gan nibba. Skyline to da Crenshaw mafia B